Moraavia koolinõukogu teatas eelmisel nädalal kolm uut ametisse nimetamist

Moraavia keskkoolipiirkonna haridusnõukogu kiitis kolmapäevasel koosolekul ühehäälselt heaks kolm administratiivset ametissenimetamist.


Uueks keskkooli direktoriks nimetati Jeff Green ja uueks keskkooli direktoriks Carrie Love.Ringkonna õppekavade juhendamise ja hindamise direktoriks valiti Ted Love.


Kas soovite igal hommikul teie postkasti tuua uusimad pealkirjad? Oma päeva alustamiseks registreeruge meie hommikuväljaande kasutajaks.
Soovitatav