Genfi linn käivitab jäätmete ümbersuunamise programmi

Genfi linn alustab mitmeid projekte, mille eesmärk on vähendada elanike tahkete jäätmete mõju.

Ontario maakonna järelevalvenõukogu on võtnud kohustuse sulgeda maakonna prügila, kui käitamisleping 2028. aasta lõpus lõppeb, ütles juhendaja Mark Venuti. Meie eesmärk on oluliselt vähendada äraviskamist, et meil ei tekiks kallist dilemmat prügi käitlemisel.

Eelmisel aastal töötas linn Hobarti ja William Smithi kolledži keskkonnaõpetuse klassiga jäätmete vähendamise soovituste kallal. Linn kasutab oma projektide toetamiseks raha, mis on saadud maakonna prügilate tuludest.

Alustasime linnaelanike küsitlusega, et teada saada, mida nad prügiga tegid, ja saada teada, milline on huvi mõne meie ümbersuunamise idee vastu, ning saime julgustava vastuse, ütles Venuti.Praeguseks on saadud ligi 200 küsitluse vastust, mis moodustavad umbes 20 protsenti linna leibkondadest. Otsiti teavet linna White Springs Roadil asuva ümberlaadimisjaama kasutamise kohta ja huvi ümbersuunamisprojektide vastu, nagu toidujäätmete viimine ümberlaadimisjaama või kompostimine kodus.

FL Times:
Loe rohkem

Soovitatav