Tõhusa essee kirjutamise põhitõed

Sõna essee tuli prantsuse sõnast un essai, mis tähendab katset või kohtuprotsessi, samuti ladinakeelsest exagium, mis tähistab kaalumist. See on väike proosatekst, mis väljendab autori individuaalset vaatenurka. Essee ei pretendeeri teema lõplikule või ammendavale tõlgendusele. Pealegi ei sarnane seda tüüpi koopia aruandega.See on omamoodi infovoog, mis ühendab endas autori filosoofilised mõtted ja isiklikud tunded. Vaatamata suhtelisele vabadusele selles žanris kirjutada, pole essee siiski lihtne töö, sest see nõuab originaalseid ideid ja ebastandardset vaadet küsimusele.Essee põhiülesanne, erinevalt mis tahes elusituatsiooni kujutamise või ümberjutustamisega loost, on ideede andmine, selgitamine ja veenmine. Ükskõik milline essee kirjutamise teenus võib väita, et koopia saavutab oma eesmärgi, kui selle autoril on õnnestunud avaldada isiklik arvamus.

Esseeteema võib anda ainult suuna autori mõtetele. Tihti on lubatud muuta pealkirja, mis määrab sisu. Professionaalsed esseede kirjutamise teenused soovitavad autoritel anda edasi isiklikku taju, tuues arvukalt näiteid, tõmmates paralleele, valides analoogiaid ja kasutades kõikvõimalikke assotsiatsioone. Esseele on tüüpilised kujundlikud, aforistlikud väljendid.Peale selle iseloomustab esseed erinevate kunstiliste väljendusvahendite, nagu metafooride, sümbolite ja võrdluste kasutamine, aga ka allegoorilised ja tähendamissõnad. Koopia näeb alati parem välja, kui see sisaldab ootamatuid pöördeid, hämmastavaid vasteid ja ettearvamatuid järeldusi. Seega võite endalt küsida: kust ma peaksin oma essee kirjutamist alustama?. Siin on üksikasjalik juhend:

1. Mõtete väljakaevamine

Kõigepealt lugege teema läbi ja mõelge selle üle. Aeg, mille mõtlemisele kulutate, on teie enda otsustada. See võib kesta mõnest minutist mitme päevani. Ärge püüdke teemat täielikult paljastada. Keskenduge lihtsalt sellele, mis teid huvitab. Kasutage oma elukogemust ja proovige tuua oma nägemus probleemist. Kirjutage üles parimad ideed ja mõned väited selle kohta.

Asendage üldised väited spetsiifilisematega. Vabanege plaatidest, mis sisaldavad standardseid tunnustusi, mis ei paku lugejatele huvi ega rõhuta teie isikupära. Näiteks fraas „Arvutid mõjutasid kindlasti meie elu” ei sobi essee jaoks, sest kõik teavad seda. Kuigi ainult mõne väite esitamisest ei piisa. Oluline on veenda lugejaid, et teie vaatenurgal on õigus eksisteerida.2. Essee aluse kujundamine

Need ideed, mida peate sobivaks, moodustavad teie kirjutamise aluse. Järjesta väited mingis järjekorras. Mõelge, kas mõne neist on asjakohane vahetada. Määrake lõikude arv, võttes arvesse sissejuhatuse, põhiosa ja järelduse eraldamise vajadust.

Vajadusel kasutage alapealkirju. Nende põhjal saate luua oma argumentide struktuuri. Siin on vaja pakutavat argumentatsiooni või analüüsi põhjendada. Graafikuid, diagramme ja tabeleid saab kasutada, kui need on asjakohased. Selline lähenemine aitab järgida täpselt määratletud eesmärki.

3. Sisu kirjutamine

Iga essee algab sissejuhatusega. See on teemavaliku olemuse ja põhjenduse väljaütlemine. Kasulik on õigesti sõnastada küsimus, millele sa kirjutamise käigus vastuse leiad. Põhiosa peaks sisaldama antud probleemi teoreetilisi aluseid ja vastust esmasele küsimusele. See osa hõlmab argumentatsiooni ja analüüsi väljatöötamist, aga ka muid argumente ja seisukohti selles küsimuses.

Kokkuvõtteks tehke üldistusi ja esitage põhjendatud tulemused. Lõpetamiseks soovitatavad meetodid on asjakohased kordused, illustratsioonid, tsitaadid ja asjakohased mõtted. See viimane osa võib sisaldada ka viidet uuringu võimalikule rakendamisele, välistamata selle seost muude probleemidega.

4. Vormimise üksikasjad

Selle protsessi käigus essee kirjutamine , peaksite meeles pidama, et üks lõik peaks sisaldama ainult ühte väidet või ideed koos vastavate tõenditega, mida toetavad asjakohased materjalid. Arendage oma vaatenurka igas lõigus. Toetage oma väiteid tõenditega ja esitage fakte. Kasutage lugejas huvi äratamiseks elavaid kirjeldusi, tsitaate, luuletusi ja provokatiivseid küsimusi.

4. Kontrolli läbiviimine

Veenduge, et teie töö oleks kergesti seeditav. Kontrollige, kas teie mõtted on järjepidevad, ja veenduge, et need viivad teema loogilise järelduseni. Huumor on kasulik tööriist, kuid parem on seda targalt kasutada. Sarkastilist või jultunud tooni peetakse sageli tüütuks. Essee kirjutamisel kasutatavat keelt tuleks võtta tõsiselt.

Kui teil pole ajaliselt piiratud, võite ideaalse tulemuse saavutamiseks oma essee mitu korda ümber kirjutada. Pange tähele, et esseed on tavaliselt piiratud soovitatava sõnade arvuga. Mõnikord tähendab see mõnest ideest või detailist loobumist, eriti kui need on juba mainitud või on otseselt seotud koopia olemusega. Üleliigsed andmed ja kordused ainult tõmbavad lugeja tähelepanu kõrvale ja varjutavad põhiidee. Lõpetuseks oleks kasulik paluda oma sõpradel kogu essee läbi lugeda ja nende arvamust küsida.

Soovitatav